Chore dzieci wymagają odpowiedniego żywienia, które zapewnia im prawidłowe funkcjonowanie i przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Naszym celem jest zapewnienie opiekunom wsparcia oraz dostarczenie praktycznych informacji na temat żywienia medycznego u dzieci.

Informacje na stronie są przeznaczone
dla rodziców lub lekarzy, prosimy
o dokonanie wyboru poniżej:
Jestem
rodzicem
Jestem osobą posiadającą
kwalifikacje z zakresu medycyny,
farmacji lub żywienia